ประชุมคณะสงฆ์อำเภอเมืองหนองคาย เตรียมการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2565

                  วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 13:00 น. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย ได้มอบหมายให้ นายฤธิต บุญศิริ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนางสาววราวรรณ พานิพัด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมประชุมคณะสงฆ์อำเภอเมืองหนองคาย เตรียมการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2565 ณ วัดจอมมณี ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
การประชุมสามัญ คณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
image
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
image
ประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 101,264