ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการสร้างเมรุของวัดบ้านน้อย ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ

               วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย ได้มอบหมายให้นายเดชาศักดิ์ พิทักษ์แสงใส นักวิชาการศาสนาชำนาญพิเศษ นายณัฐเดช วงศ์บุตร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายอดิเรก มีศรี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการสร้างเมรุของวัดบ้านน้อย ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ ร่วมกับ เจ้าคณะตำบลบ้านเดื่อ เขต 1 เจ้าอาวาสวัดบ้านน้อย นายก อบต.บ้านเดื่อ ผู้ใหญ่บ้านน้อย และกรรมการวัดบ้านน้อย การลงพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเรียบร้อยแล้ว 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
การประชุมสามัญ คณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
image
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
image
ประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 101,202