สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย

2.สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุบังพวน  (WWW.WATPRATHATBANGPHUAN.COM)
๑๗๒ ม.๓ ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง ๔๓๐๐๐ โทร. ๐-๔๒๔๕-๘๑๖๖
พระครูภาวนาเจติยาภิบาล (เจ้าอาวาส)โทร.๐๘๖-๔๕๐๒๔๓๐
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๒๐๐  เนื้อที่ ๑๐๒ ไร่ ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.๒๒๑๐  ภายในวัดมีพระธาตุบังพวนซึ่งบรรจุพระธาตุของพระพุทธเจ้า 
ห้องพักผู้ปฏิบัติธรรมชาย ๑ ห้องโถงใหญ่ ๒ ห้องนอนเล็ก และที่พักหญิง ๒ ห้องโถงใหญ่ ๒ ห้องนอนเล็ก งานปฏิบัติธรรมประจำปีวันที่ ๒๖-๓๐ ม.ค.
 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,264