พิธีสักการะสถานที่สำคัญ พิธีการบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ในงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อใต้ร่มพระบารมี 194 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ.2564 พิธีสักการะสถานที่สำคัญ พิธีการบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ในงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อใต้ร่มพระบารมี 194 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ.2564 โครงการบ้านสวยเมืองงาม “หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง” ประจำเดือนมีนาคม 2564 จังหวัดหนองคาย ลงพื้นที่งานบริการ ต่อสัญญาเช่าที่ดินวัดร้าง วัดหนองบัว (ร้าง) ต.กวนวัน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดินกรณีออกโฉนดที่ดิน วัดนิคมธาราม ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,274