ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย 

 

นายสยามพัชร์  ทิพสอน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย

 กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ 

นางบัวผัน  จันทรังษี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

นางสุธาริณี  มังกรานนท์ชัย
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายอดิเรก  มีศรี
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
-ว่าง-
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางเกษรา  หนูมอ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางศวิตา  ซองชะยา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ 

นายณัฐเดช  วงศ์บุตร
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

นางสิริกาญจน์  ภูกระบิล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
-ว่าง-
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
-ว่าง-
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
-ว่าง-
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 พนักงานสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย 

นายจีรศักดิ์  แต่งตั้งลำ
พนักงานขับรถยนต์
นางรัตน์ติกาล  นัคสาร
พนักงานทำความสะอาด


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,256