สำนักปฏิบัติธรรมวัดท่าลี่ศรีสะอาด อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

9.สำนักปฏิบัติธรรมวัดท่าลี่ศรีสะอาด 
                      ต.ชุมช้าง  อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทร -
        พระครูภาวนาธรรมานุสิฐ (เจ้าอาวาส)
 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,221