ประชุมหารือเตรียมความพร้อม พิธีถวายถวายภัตตาหารเพล พระราชทานแด่พระภิกษุและสามเณรในการสอบบาลีสนามหลวง

ประชุมหารือเตรียมความพร้อม พิธีถวายถวายภัตตาหารเพล พระราชทานแด่พระภิกษุและสามเณรในการสอบบาลีสนามหลวง

                  วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ท่านพระครูภาวนาธรรมโฆษิต ดร. เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย เป็นประธานประชุมหารือเตรียมความพร้อม พิธีถวายภัตตาหารเพลพระราชทานแด่พระภิกษุและสามเณรในการสอบบาลีสนามหลวง ชั้น ประโยค ป.ธ.1-2, 3 และ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวงอำเภอเมืองหนองคาย โดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคายเป็นเลขานุการ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย พระเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย ปลัดเทศบาลเมืองหนองคาย ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขฯเทศบาลเมืองหนองคาย ผู้แทนสำนักงานจังหวัด ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด และผู้แทนสมาคมภัตตาคารไทย


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
การประชุมสามัญ คณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
image
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
image
ประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 101,213