พิธีถวายมุทิตาสักการะและอ่านพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งพระราชรัตนาลงกรณ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง

วันที่ 15 มี.ค. 2565 เวลา 14.00 น. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ ประธานคณะอนุกรรมการเรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในคณะกรรมการปฎิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีถวายมุทิตาสักการะและอ่านพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งพระราชรัตนาลงกรณ์ (พิศิษฐ์) ฉายา สุวีโร อายุ 64 พรรษา 44 วิทยฐานะ น.ธ.เอก พธ.ค.วัดโพธิ์ชัย เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง นอกจากนี้นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และมอบรางวัลการประกวดออกแบบประติมากรรมพญานาค Landmark หนองคาย โดยมีคณะสงฆ์ ภาครัฐ เอกชน พ่อค้า ประชาชน และศิษยานุศิษย์ ร่วมแสดงมุทิตาจิต ณ พระอุโบสถ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ในการนี้นายสยามพัชร์ ทิพสอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย เป็นผู้อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่ตั้งพระครูปัญญาธรรมานุกิจ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง โดยมีข้าราชการในสังกัดร่วมสนองงานคณะสงฆ์ในพิธีครั้งนี้ด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
การประชุมสามัญ คณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
image
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
image
ประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 101,239