ถวายการต้อนรับในโอกาสพระคุณพระราชรัตนาลงกรณ์ รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย รับพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง

เมื่อวันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 12.30 น. นายสยามพัชร์ ทิพสอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย และข้าราชการในสังกัด ร่วมกับส่วนราชการสังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย คณะสงฆ์และทายกทายิกาวัดโพธิ์ชัย ถวายการต้อนรับเนื่องในโอกาส ที่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้พระราชรัตนาลงกรณ์ รศ.,ดร. เจ้าคณะจังหวัดหนองคายดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง และพระครูปัญญาธรรมานุกิจ ผศ. ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
การประชุมสามัญ คณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
image
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
image
ประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 101,281