ประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ แก่นายสิทธิวัส จักรแก้ว ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ และมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับชมเชย ได้แก่ นางสาวกชรัตน์ จิณวงศ์ และนายบุญหนา ยอดสง่า และผู้มีคุณธรรมความประพฤติด้านดีด้าน “ความซื่อสัตย์สุจริต” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ให้แก่นางสาวโอมา คำอาบ จากนั้นเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีผู้บริหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วม ณ หอประชุมพุทธมณฑล และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Zoom Meeting)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
การประชุมสามัญ คณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
image
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
image
ประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 101,196