การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (ครั้งที่ 4/2565)

การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (ครั้งที่ 4/2565)

                 วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (ครั้งที่ 4/2565) ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 3 ท่าน หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง

                   ในการนี้ นายสยามพัชร์ ทิพสอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย อนึ่ง ในการดำเนินงานตามโครงการฯ ได้ใช้ความระมัดระวัง ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
การประชุมสามัญ คณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
image
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
image
ประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 101,259