สำรวจและจัดเก็บข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 1)

                วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย มอบหมายนายณัฐเดช วงศ์บุตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ และคณะกรรมการ ลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1) จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้

                      1. โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน วัดพระธาตุบังพวน ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย

                      2. โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย วัดศรีษะเกษ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย

                เพื่อตรวจสอบข้อมูลรายบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
การประชุมสามัญ คณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
image
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
image
ประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 101,190