ลงพื้นที่ตรวจสอบการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา และติดตามเอกสารการขอใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด

           วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย มอบหมายนายอดิเรก มีศรี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ นายอภิชาต มีผลกิจ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนายฤธิต บุญศิริ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบการขอพระราชทานวิสุงคามสีมาของวัดห้วยหินขาว ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก และลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามเอกสารการจอใช้พื้นที่ของทางราชการเพื่อสร้างวัด ของวัดในเขตอำเภอสังคม จำนวน 3 วัด ได้แก่ วัดภูน้ำออกบ่อ วัดป่านางิ้ว ตำบลนางิ้ว และวัดผาตากเสื้อ ตำบลผาตั้ง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
การประชุมสามัญ คณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
image
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
image
ประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 101,222