ลงพื้นที่ติดตามเอกสารเพื่อการสร้างวัดในพื้นที่อำเภอโพนพิสัย

             วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย มอบหมายนายอภิชาต มีผลกิจ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนายฤธิต บุญศิริ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามเอกสาร เพื่อการสร้างวัดของวัดในเขตอำเภอโพนพิสัย จำนวน 2 วัด ได้แก่

                 1) วัดป่าหนองแคน บ้านหนองแคน ตำบลสร้างนางขาว

                 2) วัดป่าสร้างแป้น บ้านสร้างนางขาง ตำบลสร้างนางขาว  


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
การประชุมสามัญ คณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
image
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
image
ประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 101,257