โครงการอบรมปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2565

             วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. พระครูภาวนาธรรมโฆสิต ดร. เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเปิดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีพระครูสุญาณโสภิต เจ้าอาวาสและเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุราษฎร์บำรุง เจ้าคณะตำบลหนองกอมเกาะ ผู้จัดการโรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา (โรงเรียนการกุศล สังกัดกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน) เป็นพระวิทยากรในการดำเนินโครงการ 

              ในการนี้นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดและคณะครูโรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา จัดโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และยังเป็นการปลูกฝังหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน ให้กับเยาวชน ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้เรียน ให้เกิดความตระหนัก รู้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสถาบันครอบครัว ปลูกฝังในการสร้างความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุราษฎร์บำรุง ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
การประชุมสามัญ คณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
image
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
image
ประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 101,213