การประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ ระดับเขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2565

                        วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวาล 09.00 น. พระศรีวชิรโมลี ป.ธ.๙ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระศรีญาณวงศ์ ป.ธ.๙,ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย และ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย ในนามเจ้าอาวาสวัดศรีชมภูองค์ตื้อ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ ระดับเขตสุขภาพที่ 8 ได้เดินทางมาประเมินวัดศรีชมภูองค์ตื้อซึ่งเป็นวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัดหนองคาย เพื่อรับการประเมินเป็นวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ ระดับเขตสุขภาพที่ 8 ปี 2565 โดยมีคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ประชาชนในพื้นที่บ้านน้ำโมง และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมงานในครั้งนี้ พระมหาเอกชัย วิสุทฺโธ,ดร. เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย,ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีชมภูองค์ตื้อ เป็นตัวแทน นำเสนอผลงานการดำเนินงานการพัฒนาวัดศรีชมภูองค์ตื้อ วัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น เพื่อประเมินเป็นวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพระดับเขตสุขภาพที่ 8 โดยการผ่านการประเมินในระดับสูงสุด คือ ระดับยั่งยืน

                         ในการนี้นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนายณัฐเดช วงศ์บุตร นักวิชาการศาสนาชำนาญการและ นางสาวพิมพ์ลภัส นัสบุสย์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้ด้วย

                  


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
การประชุมสามัญ คณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
image
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
image
ประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 101,269