พิธีลาสิกขาพระอุปสมบท ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพรระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 – 13 สิงหาคม 2565 จังหวัดหนองคาย

                วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. พระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย / เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ได้มอบให้ พระศรีวชิรโมลี ป.ธ.9 รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เป็นพระอุปัชฌาย์ประกอบพิธีลาสิกขา ให้แก่พระผู้อุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพรระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 - 13 สิงหาคม 2565 ลาสิกขา จำนวน 9 รูป และคงอุปสมบทเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนา จำนวน 3 รูป ณ พระอุโบสถหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

                ในการนี้ พระครูภาวนาธรรมโฆสิต เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย, พระครูโพธิชยานุสิฐ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย, พระครูปริยัติโสภณวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย, พระครูสังฆรักษ์นิพิฐพนธ์ จิรวฑฺฒโน เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย, พระมหาจงยุทธ กิตฺติยุตฺโต ป.ธ.9 ผจล.วัดโพธิ์ชัย เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เป็นพระอันดับร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
การประชุมสามัญ คณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
image
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
image
ประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 87,840