ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดหนองคาย

                  วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย มอบหมายนายอดิเรก มีศรี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมีนายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์ เป็นประธาน คณะวิทยากร และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแผนการจัดทำข้อเสนองบประมาณ โครงการฯ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2566-2570


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
การประชุมสามัญ คณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
image
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
image
ประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 87,826