ประชุมเชิงปฏิบัติการ "เหลียวหลัง แลหน้า สมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองคายเพื่อสุขภาวะ"

          วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายสิทธิลักษณ์  จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย ได้มอบหมายให้ นางศวิตา ซองชะยา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "เหลียวหลัง แลหน้า สมัชชาสุขภาพจังหวัดหนองคายเพื่อสุขภาวะ" ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมพันล้านบูติครีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
พิธีเปิดกิจกรรม (Kick Off) การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามแนวทางการขับเคลื่อนการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมพิธีตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค 1-2 แก่พระภิกษุสามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก (ภาค 8 และภาค 10) ประจำปีพุทธศักราช 2565 จำนวน 1,598 รูป ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
image
การประชุมสามัญ คณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 262,620