ข่าวประชาสัมพันธ์วันวิสาขบูชา

อ่านประวัติความเป็นมาวันวิสาขบูชา

             ด้วย มหาเถรสมาคม มีมติเห็นซอบงดการจัดกิจกรรมงานสับดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ณ พุทธมณฑล ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สำหรับวัดต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือส่วนภูมิภาค การพิจารณาจะจัดหรืองดจัดกิจกรรมให้บฏิบัติตามประกาศของรัฐบาล หรือข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข หรือตามคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดในพื้นที่นั้นๆ กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันพระภิกษุสามเณร พุทธศาสนิกชนให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ระลอกใหม่

             สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย จึงขอเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในรูปแบบวิถีใหม่ (New normal) ท่านสามารถ เวียนเทียนออนไลน์ได้ที่นี่ 


image วิดีโอ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 19,166