สำรวจและจัดเก็บสถิติข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2)

            วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายเดชาศักดิ์ พิทักษ์แสงใส นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย มอบหมายนางสิริกาญจน์ ภูกระบิล นักวิชาการศาสานาชำนาญการ พร้อมข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บสถิติข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลบุคคลโรงเรียน ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2) จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านบอนวิทยา ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย และโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิสมภาร ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
พิธีเปิดกิจกรรม (Kick Off) การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามแนวทางการขับเคลื่อนการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมพิธีตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค 1-2 แก่พระภิกษุสามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก (ภาค 8 และภาค 10) ประจำปีพุทธศักราช 2565 จำนวน 1,598 รูป ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
image
การประชุมสามัญ คณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 262,578