ชี้แจงกรณีเรื่องร้องเรียน เรื่องการจัดการบัญชีรายรับ-รายจ่ายของวัดทิพย์อัมพวัน

             วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายเดชาศักดิ์ พิทักษ์แสงใส นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย พร้อมข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่ชี้แจงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสกรณีเรื่องร้องเรียน เรื่องการจัดการบัญชีรายรับ-รายจ่ายของวัดทิพย์อัมพวัน ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย ไม่มีการตรวจสอบการใช้จ่าย ไม่มีหลักฐาน ใบเสร็จ หรือสัญญาประกอบการเบิกจ่ายการใช้จ่ายเงินของวัด 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
การประชุมสามัญ คณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
image
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
image
ประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 101,230