เปิดสอบธรรมสนามหลวงธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ประจำปี 2565 สนามสอบวัดโพธิ์ชัย

           วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. นายเดชาศักดิ์ พิทักษ์แสงใส นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวงธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ประจำปี 2565 สนามสอบวัดโพธิ์ชัย ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 8 จังหวัดหนองคาย โดยมี พระเดชพระคุณพระราชรัตนาลงกรณ์, รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย องค์ประธานสงฆ์ ดร.สาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดสอบธรรมสนามหลวง โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร และคณะครู นักเรียน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ดำเนินการการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
การประชุมสามัญ คณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
image
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
image
ประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 101,208