เปิดสอบธรรมสนามหลวงธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ประจำปี 2565 สนามสอบวัดโพธิ์ชัย

           วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. นายเดชาศักดิ์ พิทักษ์แสงใส นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวงธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ประจำปี 2565 สนามสอบวัดโพธิ์ชัย ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 8 จังหวัดหนองคาย โดยมี พระเดชพระคุณพระราชรัตนาลงกรณ์, รศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย องค์ประธานสงฆ์ ดร.สาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดสอบธรรมสนามหลวง โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร และคณะครู นักเรียน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ดำเนินการการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
พิธีเปิดกิจกรรม (Kick Off) การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามแนวทางการขับเคลื่อนการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
image
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมพิธีตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค 1-2 แก่พระภิกษุสามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก (ภาค 8 และภาค 10) ประจำปีพุทธศักราช 2565 จำนวน 1,598 รูป ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
image
การประชุมสามัญ คณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 262,578