ลงพื้นที่ตรวจสอบความชัดเจนพื้นที่ วัดบ้านหนองหมื่น

            วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น. นายเดชาศักดิ์ พิทักษ์แสงใส นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย มอบหมายนายอภิชาติ มีผลกิจ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนายฤธิต บุญศิริ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบความชัดเจนพื้นที่ วัดบ้านหนองหมื่น บ้านหนองหมื่น ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
การประชุมสามัญ คณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
image
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
image
ประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 101,205