คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบเขตวิสุงคามสีมาในพื้นที่อำเภอเฝ้าไร่

                     วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นายเดชาศักดิ์ พิทักษ์แสงใส นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายณัฐเดช วงศ์บุตร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เป็นคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบเขตวิสุงคามสีมาในพื้นที่อำเภอเฝ้าไร่ จำนวน 2 วัด ได้แก่ วัดไตรรัตน์ ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ และวัดศรีอุดมธรรม ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
การประชุมสามัญ คณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
image
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
image
ประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 101,260