งานสัมมนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์

                   วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเดชาศักดิ์ พิทักษ์แสงใส นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวพิมพ์ลภัส นัสบุสย์ นักวิชาการศาสนาปฏฺิบัติการ เข้าร่วมงงานสัมมนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ โดยมีนายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนาฯ เพื่อให้สื่อมวลชนทุกแขนงและเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนข้อมูลสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง และทั่วถึงทุกพื้นที่ ณ ห้องประชุมแกรนด์เบญจวรรณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า อำเภอเมืองหนองคาย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
พิธีเปิดกิจกรรม (Kick Off) การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามแนวทางการขับเคลื่อนการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
image
การประชุมสามัญ คณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
image
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 114,687