ลงพื้นที่ประสานงานและชี้แจ้งกรณีวัดในเขตอำเภอเมืองหนองคาย

                วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นายเดชาศักดิ์ พิทักษ์แสงใส นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายอภิชาติ มีผลกิจ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนายฤธิต บุญศิริ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ประสานงานและชี้แจ้งกรณีวัดในเขตอำเภอเมืองหนองคาย ดังนี้

                 1. ปิดประกาศรังวัดที่ดินวัดปากห้วยบังพวนร้าง และวัดป่าท่าดอกคำร้าง ตำบลเมืองหมี

                 2. ส่งเอกสารขอเช่าที่ดินวัดเชียงชัย (ร้าง) ณ เทศบาลตำบลเวียงคุก 

                 3. ชี้แจ้งกรณีการบูรณปฏิสังขรณ์ของวัดชัยมงคล ตำบลวัดธาตุ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
พิธีเปิดกิจกรรม (Kick Off) การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตามแนวทางการขับเคลื่อนการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
image
การประชุมสามัญ คณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
image
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 114,686