พระธาตุที่สำคัญของจังหวัดหนองคาย


พระธาตุหนองคาย หรือพระธาตุกลางน้ำ
หรืออีกชื่อ พระธาตุหล้าหนอง
ที่ตั้ง : กลางลำน้ำโขง  อ.เมืองหนองคาย
สร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 20–22 โดยพระอรหันต์ 5 พระองค์ เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุฝ่าพระบาทเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า 
 

พระธาตุบังพวน
ที่ตั้ง : 172 หมู่ 3 ต.พระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย
สร้างขึ้นในสมัยของเจ้าจันทร์บุรี ผู้ครองนครเวียงจันทน์ เพื่อประดิษฐานพระธาตุบังคล(กระเพาะอาหาร)
ของพระพุทธเจ้า
   

พระธาตุโพนจิกเวียงงัว
ที่ตั้ง : วัดป่าพระธาตุบุ  อ.เมืองหนองคาย
    เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุเขี้ยวฝาง (พระทันตธาตุ) ของพระพุทธเจ้า
 คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,248