ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันพุธ ที่ 20  มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสยามพัชร์  ทิพสอน  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย มอบหมายนายอดิเรก  มีศรี  นักวิชการศาสนาปฏิบัติการ      ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ การชี้แจงเงื่อนไขการขอรับรางวัล และการร่วมพิจารณาแบบฟอร์มตัวชี้วัดรายหมวดที่เกี่ยวข้องกับหมวดที่เสนอขอรับรางวัล  ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 4 จังหวัดหนองคาย 


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,303