ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด ครั้งที่ 1/2564

วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสนามพัชร์  ทิพสอน  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนางบัวผัน  จันทรังษี นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนายอดิเรก  มีศรี  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาขออนุญาตสร้างวัด ครั้งที่ 1/2564  ณ ศาลาการเปรียญ  ที่พักสงฆ์พรประเสริฐ ต.วังหลาง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย  โดยมีท่านพระครูพิพัฒน์จันทรังษี   เจ้าคณะอำเภอเฝ้าไร่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ท่านพระวินัยธร วลัย จนฺทวํโส เจ้าคณะตำบลวังหลวงเจ้าคณะผู้ปกครอง นายอดุลย์   นามแสง  รักษาการนายอำเภอเฝ้าไร่ ประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบด้วยคณะสงฆ์และผู้นำชุมชนท้องถิ่นร่วมประชุม มติที่ประชุมเห็นชอบให้สร้างวัดในพื้นที่ สปก. จำนวน 9 ไร่ - งาน 93 ตารางวา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,277