ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2564 จังหวัดหนองคาย

วันอังคาร ที่ 26  มกราคม เวลา 13.30 น. นายสยามพัชร์  ทิพสอน  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานฯ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดหนองคาย จำนวน 15 วัด โดยกำหนดแนวทางการจ่ายเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการนำส่งเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแก่วัดที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ศาลากลางจังหวัดหนองคาย จ.หนองคาย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,256