ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2564 จังหวัดหนองคาย

                 วันพุธ ที่ 27  มกราคม 2564  เวลา 10.00 น. จังหวัดหนองคายได้จัดประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด  ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม 2564 ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม  ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยมีนายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน มีกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดได้เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง ตามแผนพัฒนาจังหวัด  การแก้ไขปัญหา การวางนโยบายจังหวัด และการสรุปผลการดำเนินงานเดือนมกราคม 2564 

                 ในการนี้ นายสยามพัชร์  ทิพสอน  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย  ได้เข้าร่วมประชุมฯ  และมอบหมายบุคลากรสำนักงานฯ ดำเนินการด้านศาสนพิธีการ นำที่ประชุมสวดมนต์ไหว้พระก่อนการประชุมเพื่อให้เกิดความสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,294