สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายมาเยี่ยมหน่วยงานข้างเคียง

                   วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นายเดชาศักดิ์ พิทักษ์แสงใส นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย พร้อมข้าราชการในสังกัด ให้การต้อนรับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคายเข้ารับตำแหน่งใหม่ มาเยี่ยมหน่วยงานข้างเคียง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 101,211