การประชุมหารือแนวทางอนุรักษ์พระธาตุกลางน้ำ (พระธาตุหล้าหนององค์เดิม)

           วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายวิชัย ทิพรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย มอบหมายนายเดชาศักดิ์ พิทักษ์แสงใส นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางอนุรักษ์พระธาตุกลางน้ำ (พระธาตุหล้าหนององค์เดิม) ณ ศาลาพระธาตุหล้าหนอง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 114,669