ประชุมคณะอนุกรรมการพิธีบายศรีเมือง และคณะอนุกรรมจัดพิธีบายศรีเมือง ฯ

                วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายวิชัย ทิพรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย พร้อมนายณัฐเดช วงศ์บุตร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิธีบายศรีเมือง และคณะอนุกรรมจัดพิธีบายศรีเมือง ฯ โดยมีนายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 114,677