บุคคลสำคัญของจังหวัดหนองคาย


พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์
(หลวงปู่เทสก์ เทสรํสี)
เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2445
    หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่เป็นสมณะผู้สมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตรอันงดงามยิ่ง พุทธศาสนิกชนทั่วไปให้ความเคารพนับถือ และยอมรับว่าท่านเป็นพระอรหันต์ของชาวพุทธ
 


พระสุธรรมคณาจารย์
(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
เกิดเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๔๕๕
    หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญญบรรพต 
อ.ศรีเชียงใหม่ เป็นสมณะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป
 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,238