กิจกรรม "นุ่งผ้าหนองคาย ใส่บาตรริมโขง" ทุกวันอังคาร ประจำเดือนธันวาคม จังหวัดหนองคาย

               วันอังคาร ที่ 15  ธันวาคม 2563  เวลา 06.30 น.  จังหวัดหนองคายร่วมกับภาคเอกชนและคณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย  ได้จัดกิจกรรม "นุ่งผ้าหนองคาย ใส่บาตรริมโขง" ทุกวันอังคาร  ณ ลานวัฒนธรรมตลาดท่าเสด็จริมฝั่งแม่น้ำโขง  อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดหนองคาย โดยมีพระภิกษุ สามเณร วัดจอมมณี วัดโพธิ์ศรี วัดสิริมหากัจจายน์  อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย รวมจำนวน 30 รูป รับบิณฑบาต  นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน และพุทธศาสนิกชนร่วมใส่บาตรเป็นจำนวนมาก

              ในการนี้  นายสยามพัชร์  ทิพสอน  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย  พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานฯ ได้ร่วมกิจกรรมฯ ดำเนินการด้านศาสนพิธี และอำนวยความสะดวกแก่พระภิกษุ สามเณร ในการตักบาตรครั้งนี้ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 6,683