การปฏิบัติงาน ในวันที่ 11 มกราคม 2564

วันที่ 11 มกราคม 2564  เวลา 10.00 - 16.30 น. นายสยามพัชร์  ทิพสอน  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานฯ ได้ปฏิบัติงานดังนี้

1) การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน วัดดอนน้อย (ร้าง) ตำบลน้ำโมง  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย

2) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน สำนักบาลี วัดโนนพระแก้ว ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย

3) ลงพื้นที่ตรวจสภาพความเป็นวัด วัดหนองค่า (ร้าง) ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย

4) ประสานงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดจันทรสามัคคี (ธ) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 6,681